Oncologienetwerk Raalte

Oncologie Team Salland ‘Zorg bij kanker dichtbij’

Kanker.. Een diagnose die vaak gepaard gaat met een lang behandeltraject om alles in het werk te stellen om de ziekte de baas te worden. Gedurende en na de medische behandeling kan het zijn dat u te maken krijgt met bijwerkingen, waar u hinder van ondervindt.

In Raalte en de buurtdorpen werken wij, Oncologie Team Salland, met verschillende specialismen samen om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens en na de medische behandeling van kanker. Wij zullen samen met u een behandelplan opstellen om de bijwerkingen onder controle te krijgen en om u weer zo goed mogelijk te laten terugkeren in uw dagelijkse activiteiten, werk, sport en hobby’s.

Bekijk het (na)zorgaanbod
Oncologienetwerk Raalte

Visie

Oncologie Team Salland streeft naar professionele, doelmatige en adequate zorg voor de oncologie patiënt. Daarbij is het voor ons als team belangrijk kennis te hebben en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, om uw wensen en doelen na te streven. We kunnen u op deze manier zo goed mogelijk begeleiden tijdens alle fasen van de ziekte en het herstel.
Wij staan voor Kwaliteit, zorg op maat, zorg op het hoogste niveau, professionaliteit, expertise op verschillende deelgebieden binnen het team en patiëntgerichtheid.

Kwaliteit

Alle leden binnen ons netwerk werken in de regio Raalte en hebben kennis en vaardigheden in het begeleiden en behandelen van patiënten met een oncologische achtergrond. Alle leden voldoen aan de kwaliteitscriteria van de beroepsvereniging betreffende de behandeling van oncologiepatiënten. Ze volgen scholingen en delen onderling kennis om te blijven werken volgens de huidige evidence based practise en de kennis te blijven vergroten. Voor aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen.

Verwijzing & vergoeding

Of er een verwijzing noodzakelijk is voor de diverse specialisaties binnen ons netwerk hangt af van de specialisatie. Voor oedeem en oncologie fysiotherapie is een verwijzing nodig van specialist of huisarts. Vergoedingen worden vaak gedaan vanuit de zorgverzekering. Aangezien vergoedingen elk jaar weer veranderen en dit per specialisatie verschillend is, kunt u hiervoor het beste contact opnemen met uw zorgverzekering of de betreffende specialist om hier duidelijkheid over te krijgen. 

Onze zorgverleners in regio Raalte

Lizethe Journée

Jan van Arkelstraat 3a 0572-351040

8131 EN Raalte Info@fysiotherapiesalland.nl

Oedeem Fysiotherapeut en Oncologie Fysiotherapeut MSc. Fysiotherapie Salland

Elles De Brouwer

Jan van Arkelstraat 3a 0572-351040

8131 EN Raalte Info@fysiotherapiesalland.nl

Oncologie Fysiotherapeut MSc. Fysiotherapie Salland

Célie Journée

Nijboershof 16 06-48270079

8107 BR Broekland Celie@ergotherapielavie.nl

Ergotherapeut La Vie, Ergotherapie & Coaching

Dorothé Groen-Schulten

Fazant 32 06-18216129

8103 EL Raalte Dorothe@logopediesalland.nl

Logopediepraktijk Salland

Janine de Groot

Aan-huis behandeling 085-3035750

j.degroot@malnucare.nl

Diëtist Malnucare

Marion Korenromp-Herder

Kerkstraat 10 06-48201951

8102 EA Raalte nabij@live.nl

Psychosociaal therapeut

Onze partners in Raalte

Hieronder staande beschikbare partners in Kampen. Neem contact met hen op voor meer informatie. 

Hoe weet ik welke hulp ik nodig heb?

Ondersteuningsconsulenten van Care for Cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen en sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Zij bezoeken u thuis of via het spreekuur bij IntermeZZo, beantwoorden vragen over de gevolgen van uw diagnose en behandeling en kunnen u indien nodig doorverwijzen naar medische zorg, maar ook naar bijvoorbeeld een patiëntenvereniging. Consulten worden voor alle patiënten met of na kanker vergoed uit de basisverzekering, voor maximaal 10 uur. 

Neem vrijblijvend contact op
Ik wil begeleiding bij het terugkeren naar mijn werk.

Stap Nu kan u helpen met uw re-integratietraject. Vanaf de eerste diagnose staan ze u bij met advies, coaching en counseling. Met inlevingsvermogen, ervaringsdeskundigheid, creativiteit, lef en vooral veel kennis van zaken helpt Stap Nu mensen weer denken in mogelijkheden.

In de regio Zwolle kunt u contact opnemen met Connie Riphagen of Jose Provoost. 

Contact opnemen
Loop eens binnen bij nazorgcentrum IntermeZZo.

IntermeZZo is het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten in regio Zwolle. Zij ondersteunen je de regie op het leven met kanker te hervinden. IntermeZZo biedt workshops, cursussen, ontspannende activiteiten en voorlichting & informatie. Kom ook gerust eens langs om kennis of om een kop koffie te drinken.

Lees meer over IntermeZZo
Ik zoek de verwijsgidskanker van IKNL.

Zoekt u een specifieke zorgverlener? Of wilt u zoeken op het type klacht dat u heeft? Of is in uw gemeente (via deze website) nog geen hulp vindbaar? Kijk dan eens op de verwijsgidskanker van IKNL.

Bekijk de verwijsgidskanker
Liever online hulp?

Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) biedt ondersteuning op 10 verschillende (ook niet-medische) levensdomeinen. Ook kunt u zich aanmelden voor veilig en online advies op maat via 'mijn OOK'.

Lees meer over stichting OOK
Meld je aan als zorgverlener!

Ben je zorgverlener in Kampen? Vul dat het contactformulier in en vermeld hierin dat je je wilt aanmelden als zorgverlener op deze site. 

Aanmelden

Missie en visie: Regionale samenwerking op het gebied van kanker

Hulp in de eerstelijn is zichtbaar en vindbaar via lokale oncologienetwerken

Zorgverleners in regio Zwolle hebben als doel waarde toe te voegen aan de (na)zorg voor patiënten met en na kanker. We geloven en weten dat een goede samenwerking tussen professionals het behandelresultaat verbetert. Daarom worden in deze regio lokale, multidisciplinaire oncologienetwerken in de eerstelijn gevormd, zichtbaar en vindbaar gemaakt. De lokale oncologienetwerken bestaan uit verschillende zorgprofessionals en hebben als doel om de (na)zorg voor patiënten met na kanker vanuit de thuissituatie te verbeteren. Het huidige platform biedt een overzicht van het zorgaanbod in de eerstelijn.

Samenwerking met regionale organisaties
Ons doel reikt verder dan het inrichten van de lokale eerstelijnsnetwerken. We willen de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg. Het uitgangspunt hierbij is dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, in de verschillende fasen tijdens en na ziekte. Het is daarom belangrijk om samen te werken met regionale organisaties zoals Isala, Vogellanden, gespecialiseerde GGZ, IntermeZZo, huisartsen en bedrijfsartsen, zodat we gezamenlijk de zorg voor patiënten met en na kanker kunnen verbeteren. 

Samenwerking met IKNL en de verwijsgidskanker

Voor het zichtbaar en vindbaar maken van zorgprofessionals in de eerstelijn werkt Proscoop samen met IKNL. Criteria zijn opgesteld waaraan de lokale oncologienetwerken moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de verwijsgidskanker van IKNL. Dezelfde criteria gelden voor opname op de huidige website en kenmerken zich als volgt:

  • Het is een multidisciplinair netwerk met minimaal 5 verschillende beroepsgroepen en minimale aanwezigheid van fysiotherapeut, psychosociale begeleider en diëtist
  • Er zijn kwaliteitscriteria voor deelname van individuele leden
  • Visie/spelregels vastgelegd
  • Het netwerk heeft geen winstoogmerk
  • Het netwerk is lokaal/wijkgericht (dus niet provinciaal of landelijk)
  • Het netwerk heeft een geactualiseerde website
  • Er is een aanspreekpunt voor patiënten (contactpersoon met email/telefoonnummer)
  • Er is een contact met het ziekenhuis
  • Het is in intentie een open netwerk

De lokale netwerken zoals vermeld op deze pagina zijn dus ook opgenomen in de verwijsgidskanker van IKNL, zodat ook de landelijke sociale kaart gevuld kan worden

Rol van Proscoop

Hulp in de eerstelijn is zichtbaar en vindbaar via lokale oncologienetwerken

Proscoop faciliteert en stimuleert het opzetten van de lokale oncologienetwerken in de rol van projectleider. Ook wordt samenwerking met regionale organisaties zoals Isala en Vogellanden gezocht voor een regionale strategische agenda op het gebied van oncologiezorg. Deze samenwerking heeft als doel dat patiënten met en na kanker de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, in de verschillende fasen tijdens en na ziekte, van hoog specialistisch tot ondersteunend.

Proscoop
De gezondheidszorg staat onder druk door de toenemende complexiteit van de zorgvraag, de stijgende zorgkosten en de toenemende personele krapte. Proscoop is een regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland die organisaties in zorg en welzijn adviseert en ondersteunt zodat zij met elkaar de zorg toekomstbestendig kunnen organiseren in hun regio. Onze adviseurs denken graag met u mee over het organiseren van  waardegedreven zorg en het bereiken van Triple Aim doelstellingen voor uw populatie of regio.