Oncologienetwerk Kampen

Kwalitatief goede zorg dichtbij huis

Oncologie netwerk Kampen e.o. is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis ondersteunen. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties, psychosociale hulpverlening en andere gespecialiseerde zorgverleners. Zij bieden vanuit verschillende invalshoeken ondersteunende begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker.

Bekijk het (na)zorgaanbod
Oncologienetwerk Kampen

Visie

De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen zo snel en goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de ondersteunende en aanvullende zorg. Doel hiervan is dat de zorg die u thuis krijgt in samenhang is met de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum. Behandeling vindt plaats in de praktijk van de zorgverlener en indien nodig kan zorg aan huis verleend worden.

Missie & kwaliteit

Alle bij ons aangesloten hulpverleners hebben aanvullende scholing gevolgd op het gebied van oncologie en voldoen aan de eisen van hun beroepsvereniging. Voor aanvullende vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Verwijzing & vergoeding

Om gebruik te maken van de zorgverleners van het Oncologie Netwerk, kan een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig zijn. Dit is verschillend per zorgverlener.

Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of u de kosten van behandeling vergoed krijgt.

Onze zorgverleners in regio Kampen

Marianne Slagter

Laanzicht 5 038-3311350

8281 JZ IJsselmuiden m.slagter@goedzorgfysiotherapie.nl

Oncologie fysiotherapeut MSc. Psychosomatisch fysiotherapeut. IJsselmuiden, Kampen www.goedzorgfysiotherapie.nl

Arna Kersten

Venestraat 10-12 038-3311212

8261 KE Kampen info@fysiovenestraat.nl

Oedeemtherapeut www.fysiovenestraat.nl

Nienke van Ek

Laanzicht 5 038-3311350

8281 JZ IJsselmuiden n.vanek@goedzorgfysiotherapie.nl

Fysiotherapeut en Oedeemtherapeut IJsselmuiden & Genemuiden www.goedzorgfysiotherapie.nl

Ilze Duijn

Laanzicht 3 06-19995138

8281 JZ IJsselmuiden ilzeduijn@voedingenleefstijl.com

Diëtist Praktijk voor Voeding en Leefstijl

Wieteke Fiselier

Bregittenstraat 40 038-3869985

8261 KH Kampen w.fiselier@dimence.nl

Poh-GGZ Huisartsenpraktijk Ebbingepoort Kampen

Helma Smeding

Floresstraat 5 088- 245 2000

8022 AD Zwolle klantenservice@livit.nl

TEK-consulent bij Livit Orthopedie www.livit.nl

Elske Dingerink

Hyacinthstraat 57 038-4672720

8013 XX Zwolle info.zwolle@Proreva.nl

Mammacare Adviseur en Compressiespecialist Proreva www.proreva.nl

Petra en Hellen van Capelle

Nachtegaalstraat 67 038-4218299

8011 BV Zwolle info@capelle-haarwerken.nl

Leverancier van haarwerken voor dames, heren en kinderen https://capelle-haarwerken.nl

Corine de Ruiter

Andoorn 99 038 – 331 9991

8265 KK Kampen info@pedicurecorinederuiter.nl

Oncologisch Voetzorgverlener, medisch pedicure https://pedicurecorinederuiter.nl

Geertje van Veelen

Oostzeestraat 30 038 - 3324407

8262 ES Kampen info@fysiokampen.nl

Fysiotherapeut (aspirant lid) www.fysiokampen.nl

Patricia Werkman

Populierenstraat 23 06 4137 9263

8266 BJ Kampen patrice.kampen@gmail.com

Huidverzorging bij kanker www.patricekampen.nl

Stichting LeMKa

Noordweg 129

8262 BR Kampen

Inloophuis regio Kampen www.lemka.nl

Onze partners in Kampen

Hieronder staande beschikbare partners in Kampen. Neem contact met hen op voor meer informatie. 

Hoe weet ik welke hulp ik nodig heb?

Ondersteuningsconsulenten van Care for Cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen en sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Zij bezoeken u thuis of via het spreekuur bij IntermeZZo, beantwoorden vragen over de gevolgen van uw diagnose en behandeling en kunnen u indien nodig doorverwijzen naar medische zorg, maar ook naar bijvoorbeeld een patiëntenvereniging. Consulten worden voor alle patiënten met of na kanker vergoed uit de basisverzekering, voor maximaal 10 uur.

Neem vrijblijvend contact op
Ik wil begeleiding bij het terugkeren naar mijn werk.

Stap Nu kan u helpen met uw re-integratietraject. Vanaf de eerste diagnose staan ze u bij met advies, coaching en counseling. Met inlevingsvermogen, ervaringsdeskundigheid, creativiteit, lef en vooral veel kennis van zaken helpt Stap Nu mensen weer denken in mogelijkheden.

In de regio Zwolle kunt u contact opnemen met Connie Riphagen of Jose Provoost. 

Contact opnemen
Loop eens binnen bij nazorgcentrum IntermeZZo.

IntermeZZo is het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten in regio Zwolle. Zij ondersteunen je de regie op het leven met kanker te hervinden. IntermeZZo biedt workshops, cursussen, ontspannende activiteiten en voorlichting & informatie. Kom ook gerust eens langs om kennis of om een kop koffie te drinken.

Lees meer over IntermeZZo
Ik zoek de verwijsgidskanker van IKNL.

Zoekt u een specifieke zorgverlener? Of wilt u zoeken op het type klacht dat u heeft? Of is in uw gemeente (via deze website) nog geen hulp vindbaar? Kijk dan eens op de verwijsgidskanker van IKNL.

Bekijk de verwijsgidskanker
Liever online hulp?

Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) biedt ondersteuning op 10 verschillende (ook niet-medische) levensdomeinen. Ook kunt u zich aanmelden voor veilig en online advies op maat via 'mijn OOK'.

Lees meer over stichting OOK
Meld je aan als zorgverlener!

Ben je zorgverlener in Kampen? Vul dat het contactformulier in en vermeld hierin dat je je wilt aanmelden als zorgverlener op deze site. 

Aanmelden

Missie en visie: Regionale samenwerking op het gebied van kanker

Hulp in de eerstelijn is zichtbaar en vindbaar via lokale oncologienetwerken

Zorgverleners in regio Zwolle hebben als doel waarde toe te voegen aan de (na)zorg voor patiënten met en na kanker. We geloven en weten dat een goede samenwerking tussen professionals het behandelresultaat verbetert. Daarom worden in deze regio lokale, multidisciplinaire oncologienetwerken in de eerstelijn gevormd, zichtbaar en vindbaar gemaakt. De lokale oncologienetwerken bestaan uit verschillende zorgprofessionals en hebben als doel om de (na)zorg voor patiënten met na kanker vanuit de thuissituatie te verbeteren. Het huidige platform biedt een overzicht van het zorgaanbod in de eerstelijn.

Samenwerking met regionale organisaties
Ons doel reikt verder dan het inrichten van de lokale eerstelijnsnetwerken. We willen de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg. Het uitgangspunt hierbij is dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, in de verschillende fasen tijdens en na ziekte. Het is daarom belangrijk om samen te werken met regionale organisaties zoals Isala, Vogellanden, gespecialiseerde GGZ, IntermeZZo, huisartsen en bedrijfsartsen, zodat we gezamenlijk de zorg voor patiënten met en na kanker kunnen verbeteren. 

Samenwerking met IKNL en de verwijsgidskanker

Voor het zichtbaar en vindbaar maken van zorgprofessionals in de eerstelijn werkt Proscoop samen met IKNL. Criteria zijn opgesteld waaraan de lokale oncologienetwerken moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de verwijsgidskanker van IKNL. Dezelfde criteria gelden voor opname op de huidige website en kenmerken zich als volgt:

  • Het is een multidisciplinair netwerk met minimaal 5 verschillende beroepsgroepen en minimale aanwezigheid van fysiotherapeut, psychosociale begeleider en diëtist
  • Er zijn kwaliteitscriteria voor deelname van individuele leden
  • Visie/spelregels vastgelegd
  • Het netwerk heeft geen winstoogmerk
  • Het netwerk is lokaal/wijkgericht (dus niet provinciaal of landelijk)
  • Het netwerk heeft een geactualiseerde website
  • Er is een aanspreekpunt voor patiënten (contactpersoon met email/telefoonnummer)
  • Er is een contact met het ziekenhuis
  • Het is in intentie een open netwerk

De lokale netwerken zoals vermeld op deze pagina zijn dus ook opgenomen in de verwijsgidskanker van IKNL, zodat ook de landelijke sociale kaart gevuld kan worden