Zorgverleners in Regio Dalfsen

Filter hieronder op de discipline waar je naar zoekt, scroll naar beneden en vind de passende zorgverlener bij jou in de buurt!

Ergotherapie

U laten verwijzen naar een ergotherapeut is zinvol als u problemen heeft bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Denk daarbij aan u zelf verzorgen, het huishouden doen, vervoer, werk, hobby’s en sociale contacten. Specifieke aandachtsgebieden zijn het comfortabel zitten en liggen en het omgaan met vermoeidheid of met cognitieve problemen zoals aandachts- of geheugenproblemen. Ook als de omgeving (mantelzorg of thuiszorg) problemen ervaart bij het begeleiden of verzorgen kan ergotherapie ingeschakeld worden. Diagnostiek, behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen leefomgeving (thuis, op het werk, etc.).

Adrie Kanis

Adrie Kanis

Jhr. van Nahuysstraat 64 06-11803890

7731 ED Ommen kanis@ergotherapiekanis.nl

Ergotherapeut Ergotherapie Kanis

Lisette Mocking

Lisette Mocking

Vrieswijk 6a 0616476978

8103 PB Raalte lmocking@ergotherapie-salland.nl

Ergotherapeut Ergotherapie Salland

Geestelijk verzorger

De diagnose kanker kan alles wat voorheen vanzelfsprekend was aan het wankelen brengen. De onzekerheid die dit met zich meebrengt kan allerlei vragen oproepen als “Hoe moet ik hiermee verder”, “Waar put ik kracht uit”, “Wat betekent mijn leven”. Over dit soort levensvragen, die we ook wel ‘trage vragen’ noemen omdat er geen pasklaar antwoord voor is, kun je terecht bij een geestelijk verzorger. Je vindt een luisterend oor en samen ga je op zoek naar wat kracht en inspiratie geeft. Een geestelijk verzorger is gespecialiseerd in vragen over zingeving. Geestelijke verzorgers zijn aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen (https://gvthuisoverijssel.nl). In ieder geval vijf gesprekken zijn kosteloos en een verwijzing is niet nodig.

Alice Cramer

Alice Cramer

0617785149

alicecramer64@gmail.com

Geestelijk verzorger

Logopedie

De logopedist kan begeleiding bieden op het gebied van kauwen, slikken, speekselverlies, articulatie, stem en adem. Als eten en drinken moeizaam gaat kan de logopedist adviezen en oefeningen aanbieden om het eten en drinken zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Adviezen hebben betrekking op de lichaamshouding en de consistenties van eten en drinken. Als het spreken moeizamer gaat, kan de logopedist verschillende oefeningen of hulpmiddelen aanbieden om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Baukje Zuidema

Baukje Zuidema

Omloop 24 06-28475791

7711 XD Nieuwleusen contact@nouwelslogopedie.nl

Logopedist

Chantal Punt-Vermeulen

Chantal Punt-Vermeulen

Ruigedoornstraat 108 06-25425632

7721 BR Dalfsen chantal@logopediepluspunt.nl

Logopedist Logopedie Trefkoele+

Oedeemfysiotherapie

De oedeemfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van lymfoedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Bij oncologische patiënten kan dit een gevolg zijn van een operatie of wanneer de tumor een verstoring in dit evenwicht geeft. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het geven van littekenbehandeling, fibrose- en bindweefselbehandeling.

Margot ter Schure

Margot ter Schure

Vilstersestraat 35 0572-372158

8152 AA Lemelerveld margot@fysiolemelerveld.nl

Fysio- en oedeemtherapeut Praktijk voor fysiotherapie Lemelerveld

Oncologiefysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandelingen en het coachen van oncologische patiënten. Als specialist zijn wij optimaal op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen of onmogelijkheden van de patiënt bij de soms complexe problematiek van deze patiëntengroep. Er wordt samen een behandelplan gemaakt dat gericht is op uw wensen voor de toekomst.

Annemiek Wilpshaar

Annemiek Wilpshaar

Ruitenborghstraat 28a 0529-432130

7721 BD Dalfsen info@balansfysiotherapie.nl

Oncologiefysiotherapeut MSc.

Podotherapie

Behandelingen tegen kanker geven mogelijk bijwerkingen aan uw voeten. Hierbij kunt u denken aan klachten aan de nagels en of huid, gevoelloosheid of pijnklachten. Dit beïnvloedt mogelijk uw mobiliteit. De podotherapeut helpt uw voeten in een zo optimaal mogelijke conditie te krijgen of te houden tijdens en na uw behandeling tegen kanker. De behandeling van de podotherapeut is afhankelijk van uw voetklacht en wordt altijd met uw oncoloog besproken. De podotherapeut geeft ook preventief advies.

Stephanie van der Velde

Stephanie van der Velde

Simon Stevinweg 13 088 – 031 3000

8013 NA Zwolle info@innofeet.nl

Podotherapeut (specialisatie oncologie)

Psychologische hulp

Het krijgen van kanker en het leven met kanker is vaak zeer ingrijpend en kan gepaard gaan met onzekerheid, spanning, angst en verdriet. Daarbij komen soms het verlies van sociale en maatschappelijke rollen, het moeten verminderen of stoppen met werk of opleiding en het verder moeten met de gevolgen van de ziekte en behandeling. Een psycholoog kan hierbij ondersteunend zijn. De behandeling kan individueel plaatsvinden of samen met partner en/of gezin.

Wendy Dommerholt

Wendy Dommerholt

Vilstersestraat 37 0572-371722

8152 AA Lemelerveld info@huisartsenpraktijklemelerveld.nl

Praktijkondersteuner ggz

Voeding & Diëtiek

Wij kunnen u helpen bij vragen en/of problemen met het eten. Hierbij kunt u denken aan verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen en smaakverandering. Ook kunnen wij u begeleiden als er sprake is van ongewenst gewichtsverlies. U krijgt persoonlijke adviezen en tips om uw eetpatroon te verbeteren. Wanneer normale voeding niet volstaat, kan de diëtist medische voeding voor u aanvragen.

Angela Schokker (Dalfsen)

Angela Schokker (Dalfsen)

De Borgh, Ruitenborghstraat 30 06-55500022

7721 BD Dalfsen info@dietistengroep.nl

Diëtist (Diëtistegroep NL)

Annemarie Grit (Nieuwleusen)

Annemarie Grit (Nieuwleusen)

Sluis 3, Omloop 2 06-55500022

7711 XD Nieuwleusen info@dietistengroep.nl

Diëtist (Diëtistengroep NL)

Auke Berghuis (Lemelerveld)

Auke Berghuis (Lemelerveld)

HAP, Vilstersestraat 37 06-55500022

8152 AA Lemelerveld info@dietistengroep.nl

Diëtist (Diëtistengroep NL)

Wijkverpleging

Verpleegkundigen en verzorgenden van Carinova en Rosengaerde Zorg thuis bieden verpleging en verzorging in uw eigen vertrouwde omgeving. Al naar gelang uw hulpvraag, komt een medewerker één keer per week tot vijf keer per dag bij u thuis om zorg te verlenen. Wist u dat we tegenwoordig ook steeds meer zorg op afstand bieden? Dit kan op een tijdstip wat voor u prettig is. Er zijn binnen de organisatie verschillende deskundigen op gebied van wondzorg, verpleegtechnische zorg en palliatieve zorg.

Gea Kramer

Gea Kramer

Pastoriestraat 1 06-30647424

7721 CT Dalfsen gea.kramer@rosengaerde.nl

Wijkverpleegkundige Rosengaerde Zorg thuis

Iris Knol

Iris Knol

Ruitenborghstraat 30 0900-8662

7721 BD Dalfsen info@carinova.nl

Wijkverpleegkundige gemeente Dalfsen

Siena Visscher

Siena Visscher

Ruitenborghstraat 30 0900-8662

7721 BD Dalfsen info@carinova.nl

Wijkverpleegkundige gemeente Dalfsen